Video

Paalam, Chokie (Isang Gabi Ng Pag-Aalala at Pasasalamat)

Paalam, Chokie (Isang Gabi Ng Pag-Aalala at Pasasalamat)
Subscribe to Star Magic channel! - Visit our official websites! Facebook: Twitter: Instagram: #PaalamChokie #RIPChokoleit #IsangGabingPagaalalaAtPasasalamat